สมาชิก IMTM class 1 เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล Gangnam Jounnun Eye

เข้าร่วม Medivisor เพื่อติดตามสมาชิก IMTM คนแรกเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับ Gangnam Jounnun Eye Hospital!

สมาชิก IMTM class 1 เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล Gangnam Jounnun Eye
Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

สวัสดีเพื่อน! เราเป็น Medivisors!

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม สมาชิก IMTM ครั้งที่ 1 ของ Medivisor ได้เยี่ยมชมและฝึกซ้อมที่โรงพยาบาล Gangnam Jounnun Eye ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเครือ Medivisor Gangnam Jounnun เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ เลสิก การผ่าตัดยิ้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลตาที่มีชื่อเสียงในกรุงโซล.

Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

แม้ว่าการอบรมความรู้และการเยี่ยมชมโรงพยาบาลจะจัดขึ้นในวันธรรมดา แต่ก็ยังได้รับการตอบรับและความสนใจจากสมาชิก IMTM 😊

นี่คือภาพสมาชิก IMTM เข้าแถวเพื่อเยี่ยมชมห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล.

Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun
Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

นอกเหนือจากการเยี่ยมชมโรงพยาบาล สมาชิกของ IMTM ยังมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงและฝึกอบรมความรู้และประเภทของการผ่าตัดตาที่โรงพยาบาลภายใต้คำแนะนำของผู้อำนวยการโรงพยาบาล Kim Jun Heon และหัวหน้าทีมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล.

Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงพยาบาลนี้ สมาชิก IMTM ยังสามารถถามและรับคำตอบโดยตรงสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์, เลสิก, ยิ้ม ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจฟังในระหว่างการเยี่ยมชมตลอดช่วงการฝึกอบรม 🤗

Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun
Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

หลังจากการฝึกซ้อมสมาชิกยังมีโอกาสถ่ายรูปกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล! 😍

Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun
Medivisor IMTM - Gangnam Joeunnun

Medivisor ขอบคุณสมาชิก IMTM อีกครั้งที่สละเวลาเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่โรงพยาบาล Gangnam Joeunnun Eye Hospital, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Kim Jun Heon, หัวหน้าทีมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่สละเวลามา Medivisor ทำให้ทัวร์และการฝึกอบรมผ่านไปด้วยดี! 💕

มาติดตามและตั้งตารอกิจกรรมของ IMTM และ Medivisor ในอนาคตกันได้เลย!

นอกจากนี้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลกังนัมโจอุนนันได้ที่นี่

เจอกันใหม่ข่าวหน้า!

#Medivisor #แพทย์ #IMTM #กังนัมโจอึนนัน #โรงพยาบาลตา #โรงพยาบาลเกาหลี
#การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ #ยาเกาหลี #คำแนะนำทางการแพทย์ #ข้อมูลทางการแพทย์
#เลเซอร์ #laser  #ลาสคิก #lasik #รอยยิ้ม #smile